Skip to main content

Privacy statement

Laatste versie: juni 2018

Hoe gaat Servicecollege.nl B.V. om met gegevens van haar klanten, kandidaten, coaches en websitebezoekers?

Wij respecteren de privacy van onze klanten, kandidaten, coaches en websitebezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Over Service College

De website WWW.SERVICECOLLEGE.NL wordt beheerd door Joomill. Service College is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer jij je online aanmeldt voor de nieuwsbrief, het contactformulier invult, via whatsApp, de post, de telefoon, een persoonlijk gesprek, LinkedIn, een sms, een offerte of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, word je gevraagd om je gegevens in te vullen of aan te leveren. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;
 • KvK-nummer.

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van informatieve/commerciële nieuwsbrieven. Dit gebeurt alleen met gegevens die verkregen zijn via het invullen van de website of je aanvraag hiertoe per mail of telefoon. Hiervoor gebruiken we niet de gegevens die via contactformulieren bij ons binnengekomen zijn.
 • Je naam, e-mailadres en telefoonnummer die jij invult in het contactformulier of een e-mail of via je zakenkaartje ten behoeve van een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons administratie-systeem. Alleen na jouw toestemming komen deze gegevens in ons e-mailmarketingsysteem.
 • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
 • Gegevens account Servicecollege (Learning Management Systeem), indien van toepassing, worden alleen gebruikt voor het functioneel kunnen werken van het Servicecollege en het kunnen verstrekken van de benodigde informatie met betrekking tot de voortgang en resultaten van de verschillende leeractiviteiten.
 • Door de gegevens aan ons te verstrekken, geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst als wij werkzaamheden gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b van de AVG.

Als je kandidaat bent, wat gebeurt er met de testgegevens?

Op het moment dat je kandidaat bent, word je vaak gevraagd één of meerdere testen of vragenlijsten in te vullen. Wij hebben met al onze testuitgevers een verwerkersovereenkomst gesloten waarin wij de veiligheid van persoonsgegevens zo veel mogelijk proberen te borgen. Tevens staat er omschreven wat er gebeurt in het geval van hacks of datalekken. Alle systemen voor zover wij daar nu zicht op hebben, zijn zo ingericht dat in het geval van een hack of datalek wel testgegevens en persoonsgegevens zichtbaar zouden kunnen zijn maar deze kunnen niet met elkaar in verband gebracht worden. Tevens staat er in de overeenkomst de acties die genomen worden om dit te voorkomen en als het gebeurt, wat de vervolgstappen zijn. Deze overeenkomsten zijn ter inzage opvraagbaar bij Service College.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van:

Office 2016 (Microsoft)

Voor mailverkeer en verwerken van gegevens gebruiken wij Microsoft Office 2016. Op 1 augustus 2016 heeft Microsoft zich aangemeld voor de EU-U.S. Privacy Shield als eerste wereldwijde cloud diensten provider. Alle doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft, laatste statusupdates rondom de GDPR compliance, locaties van data-opslag en doorgifte van gegevens vind je hier. Als Cloud Server gebruiken wij LiveDrive die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. Jouw gegevens kunnen dus worden opgeslagen, doorgegeven en verwerkt in Nederland en het VK.

MailChimp nieuwsbrieven

De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in Nederland en de VS. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp en hun doorgifte van gegevens vind je hier.
Servicecollege verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij vanuit Service College verwerken.

Cookies

Wij verzamelen onze gegevens niet via cookies maar we gebruiken wel Google Analytics puur voor bezoekersaantallen op de website. Tevens gebruiken wij de Analytics van MailChimp om te kunnen zien welke items en content het beste wordt bekeken om hierdoor betere content te kunnen delen in het vervolg. Je laat geen gegevens achter als je op onze website bent geweest maar wel als je items aanklikt op onze nieuwsbrieven.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken we Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media

Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van deze website te delen via social media. Dit kan door middel van social media buttons.
Alleen van LinkedIn hebben wij de button geplaatst. Lees de privacyverklaring van Linkedin om te weten hoe zij met privacy omgaan. Wij helpen je alvast op weg door hieronder de link naar de privacy verklaring met je te delen:
• LinkedIn

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Bewaartermijn

 • Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
 • Wanneer jij je uitschrijft voor nieuwsbrief van Service College zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.
 • De gegevens in het administratiesysteem bewaren wij tenminste 7 jaar onder andere om aan de wettelijke fiscale verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.
 • De bovenstaande termijn geldt tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

 • Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming die plaatsvond vóór deze intrekking.
 • Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
 • Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Klachtenprocedure

Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Opdrachtnemer.

WWW.SERVICECOLLEGE.NL is een website ontwikkeld door NetSolid ICT & Internetdiensten en is als volgt te bereiken:

Servicecollege.nl B.V.
Hogeweg 65 (gebouw D)
5301 LJ ZALTBOMMEL
Postbus 2246
5300 CE ZALTBOMMEL
Tel.: 0418 844 830
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW: 855956914B01
KvK: 65038835