Visie

Bij Service College zijn we ervan overtuigd dat het traditionele trainen en opleiden weinig effectief is. Uit de praktijk blijkt dat vooropgestelde leerdoelen niet of nauwelijks worden bereikt en toch besluiten veel organisaties om een jaar of jaren later op nagenoeg dezelfde wijze wederom een training te verzorgen. Waarom?

Focus op gedrag!

Het gewenste gedrag dat zorgt voor bevlogenheid, het nemen van verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Het gedrag, de houding en de instelling die het verschil maken tussen werkelijk succes en "Ja, het was een leuke training, maar..."

Service College gelooft in, sterker nog, wij zijn overtuigd van het rendement van integrale opleidingsprogramma's. Programma's waarin het komen tot het gewenste gedrag centraal staat en die gericht zijn op het behalen van resultaat. Resultaat waar Service College zich aan verbindt in ontwikkeling, uitvoer en beloning.

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief