Opleidingsprogramma professionele communicatie

Ongeldige invoer
Vul de naam van de deelnemer in
Vul een geldig e-mailadres in.
Vul de naam van de leidinggevende in
Vul een geldig e-mailadres in.
Vul een datum in
Vul een reden voor inschrijven in
Selecteer
Selecteer
Vul een reden voor inschrijven in
Selecteer
Ongeldige invoer

Vaststellen huidig competentie niveau

Om vast te kunnen stellen wat het huidige niveau is van de competenties die benodigd zijn om professioneel en vakvolwassen de functie te kunnen invullen is een competentieoverzicht samengesteld.

De leidinggevende vult gezamenlijk met de deelnemer dit overzicht in met als doel om een zo’n goed en eerlijk mogelijk inzicht te krijgen in het actuele niveau per competentie. Deze uitkomsten dienen als basis voor het komen tot de specifieke leerdoelen van de deelnemer in relatie tot het opleidingsprogramma.

Deze ‘startmeting geeft een belangrijk fundament voor het gericht ontwikkelen van hetgeen nodig is. Tevens is deze startmeting een referentie op basis waarvan de progressie van de ontwikkeling van de deelnemer kan worden vastgesteld.

Competentieoverzicht (startniveau)


Contact/interactie
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Ongeldige invoer

Stemgebruik
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Ongeldige invoer

Inhoudelijk
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Ongeldige invoer

Service- , Relatiegericht
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Ongeldige invoer

Algemene indruk/Houding/Gedrag
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Selecteer het niveau
Ongeldige invoer

De gezamenlijk geformuleerde leerdoelen zijn:

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

De deelnemer is zich bewust dat de progressie in zijn ontwikkeling, door leidinggevende en College 2Grow tussentijds geevalueerd wordt.

Door de ondertekening van dit formulier geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inhoud en zich te verbinden aan de gemaakte afspraken.

Vul de afspraken in
Vul de naam in.
De handtekening van de deelnemer ontbreekt
Vul de naam in.
De handtekening van de deelnemer ontbreekt

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief