Toolboxen (VCA)/VOP NEN3140

Op een efficiënte wijze uw Toolboxen en/of NEN3140-veiligheidstrainingen organiseren en heel veel geld besparen? En het veiligheidsbewustzijn van medewerkers werkelijk verhogen? Goedgekeurd en toegejuicht door de controlerende instanties!

Online bij Service College

In samenwerking met gerenommeerde opdrachtgevers heeft Service College het VCA frequente 'moetertje' en de plantechnische en kosteningrijpende VOP NEN3140-training getransformeerd tot effectieve en goed geregistreerde instrumenten die voldoen aan de eisen die de VCA en de Arbowetgeving stellen. Deze modules worden op individueel niveau gevolgd en de resultaten worden overzichtelijk vastgelegd. Rapportages zijn eenvoudig te genereren en aan de controlerende instanties te verstrekken.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief