Vaktechnisch

Wanneer u een schilder vraagt om uw huis te schilderen, gaat u ervan uit dat hij weet wat hij moet doen en dat op de best mogelijke manier. Hij is per slot van rekening een professional. Wanneer de schilder aan u gaat vragen welke verf hij voor binnen en welke voor buiten moet gebruiken en of hij beter een roller of kwast kan pakken, zal u snel afscheid van hem nemen. Zijn vakmanschap moet een gegeven zijn. Een echte vakspecialist.

De serviceprofessional een vakspecialist

Een serviceprofessional is in ieder geval een vakspecialist. Hij heeft de kennis en vaardigheden om de opdracht technisch optimaal uit te voeren en heeft het inzicht om de beste keuzes te maken. In het belang van de klant, de organisatie en voor zichzelf. Service College biedt als totaalopleider vaktechnische modules aan die een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van servicemonteurs tot vakspecialisten. Zowel op het gebied van techniek als veiligheid. Dit zijn modules uit ons bestaande programma en modules die in samenwerking met onze klanten organisatie- en functiespecifiek worden ontwikkeld. Onderstaand enkele voorbeelden.

Toolboxen (VCA)/VOP NEN3140

Toolboxen (VCA)/VOP NEN3140

Op een efficiënte wijze uw Toolboxen en/of NEN3140-veiligheidstrainingen organiseren en heel veel geld besparen? En het veiligheidsbewustzijn van medewerkers werkelijk verhogen? Goedgekeurd en toegejuicht door de controlerende instanties!

Lees meer...

Basismodule Multimeter

Basismodule Multimeter

Voor een goede storingsanalyse, het voorkomen van kostbare omruiltrajecten en het onnodig vervangen van dure onderdelen, is het goed kunnen werken met een Multimeter essentieel.

Lees meer...

Storingzoeken elektromotor

Storingzoeken elektromotor

Een verkeerde diagnose kost een organisatie bergen met geld. Een diploma van een technische opleiding is nog geen garantie voor een goede storingsanalyse. Effectief kunnen storingzoeken (en deze kunnen oplossen) aan een elektromotor is een must voor de technicus die hiermee te maken heeft.

Lees meer...

Organisatie- en functiespecifieke modules

Organisatie- en functiespecifieke modules

Service College heeft een zeer ruime ervaring in het op maat ontwikkelen van e-learningmodules en programma's voor onze klanten. Onze specialismen didactiek, techniek en service maken ons de ideale partner voor het verhogen van uw rendement.

Lees meer...

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief