Skip to main content
Assessment

Het objectief vaststellen van het werkelijke competentieniveau

Service College is gespecialiseerd in het ontwikkelen en afnemen van assessments voor diverse functies in serviceorganisaties. Bijvoorbeeld een Service Professional Assessment waarbij naast de technische kennis en vaardigheden ook communicatieve en commerciële competenties worden getoetst en inzicht wordt verkregen in attitude en andere relevante gedragsaspecten.

Een assessment is voor verschillende doeleinden effectief in te zetten.